Chứng chỉ Ins mỡ thực phẩm Matrix

Trong khi NSF theo tiêu chuẩn Mỹ thì InS theo tiêu chuẩn châu Âu. Matrix là một công ty có sản phẩm vừa đạt cả 02 loại chứng chỉ này. Hình bên dưới là 2 chứng nhận tiêu biểu về tiêu chuẩn Ins của mỡ thực phẩm Foodmax Grease Clear 2 và Foodmax ASP 2. 

Đối tác

33d465649e7b590d87ee1559f0ffc252.pngElba.jpgedgar-logo.jpgmatrix.jpgmolykote.jpg

TAN GIA HUY COMPANY

  • TAN GIA HUY TECHNOLOGY ENGINEERING COMPANY LIMITED
  • Tax code: 0317697816
  • Head Office: No. 147 TL19, Thanh Loc Ward, 12 District, HCM City.
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.