Chứng chỉ Ins mỡ thực phẩm Matrix

Trong khi NSF theo tiêu chuẩn Mỹ thì InS theo tiêu chuẩn châu Âu. Matrix là một công ty có sản phẩm vừa đạt cả 02 loại chứng chỉ này. Hình bên dưới là 2 chứng nhận tiêu biểu về tiêu chuẩn Ins của mỡ thực phẩm Foodmax Grease Clear 2 và Foodmax ASP 2. 

Đối tác

33d465649e7b590d87ee1559f0ffc252.pngElba.jpgedgar-logo.jpgmatrix.jpgmolykote.jpg