Trong khi NSF theo tiêu chuẩn Mỹ thì InS theo tiêu chuẩn châu Âu. Matrix là một công ty có sản phẩm vừa đạt cả 02 loại chứng chỉ này. Hình bên dưới là 2 chứng nhận...

Đối tác

33d465649e7b590d87ee1559f0ffc252.pngElba.jpgedgar-logo.jpgmatrix.jpgmolykote.jpg