Ảnh của Liên hệ
147, Đường TL19, Khu Phố 3B, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0839.68.67.69
Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.

Đối tác

33d465649e7b590d87ee1559f0ffc252.pngElba.jpgedgar-logo.jpgmatrix.jpgmolykote.jpg

TAN GIA HUY COMPANY

  • TAN GIA HUY TECHNOLOGY ENGINEERING COMPANY LIMITED
  • Tax code: 0317697816
  • Head Office: No. 147 TL19, Thanh Loc Ward, 12 District, HCM City.
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.